Close

EIN HANES – HARBOURS, RAILWAYS AND AIRPORTS OF NORTH PEMBROKESHIRE

An Ein Hanes Talk – Harbours, Railways and Airports of North Pembrokeshire

by Edward Perkins

This presentation covers some early sea charts based on Capt. Grenvile Collins and subsequent charts.  Lewis Morris, Murdock McKenzie, Bureau Maritime, Francois; Harbours from Newport to Solva; Railway details including Brunel, Rose Bush Railway, GWR to Fishguard Harbour, and proposed Mathry to St Davids.

Two permanent Airports, St. Davids and Brawdy plus plans of the proposed St. Davids Oceanic airport, which was not built.  Many interesting pictures, which the audience will surely recognise.

Porthladdoedd, Rheilffyrdd a Meysydd Awyr Gogledd Sir Benfro

gan Edward Perkins

Mae’r cyflwyniad hwn yn ymdrin â rhai siartiau môr cynnar yn seiliedig ar Capten Grenvile Collins a siartiau dilynol. Lewis Morris, Murdock McKenzie, Bureau Maritime, Francois; Harbyrau o Dydrath i Solfach; Manylion rheilffordd gan gynnwys Brunel, Rheilffordd Rhos-y-bwlch, GWR i Harbwr Abergwaun, a’r lein arfaethedig rhwng Mathri a Thyddewi.

Dau Faes Awyr parhaol, Tyddewi a Breudeth ynghyd â chynlluniau o faes awyr cefnforol arfaethedig Tyddewi, na chafodd ei adeiladu. Llawer o luniau diddorol, y bydd y gynulleidfa’n siŵr o’u hadnabod.