Close

RED ISLAND

RED ISLAND (12)

Director:  Robin Campillo/Madagascar/2023/12/117mins/subtitles 

This is a visually exquisite, tender film, about a boy growing up in a military air base in the former French colony of Madagascar in the early ’70s.  

As Thomas sweeps a curious glance at what surrounds him, Campillo creates stylised dream-like interludes inspired by Thomas’ favourite reading of the intrepid comic book heroine Fantômette.  Beneath the carefree expatriate life, his eyes are gradually opening to another reality.  

Cyfarwyddwr: Robin Campillo/Madagascar/2023/12/117munud/isdeitlau

Mae hon yn ffilm dyner, weledol goeth, am fachgen yn tyfu i fyny mewn canolfan awyr filwrol yn hen wladfa Madagascar yn Ffrainc yn y 70au cynnar. 

Wrth i Thomas gael cipolwg chwilfrydig ar yr hyn sydd o’i amgylch, mae Campillo yn creu anterliwtiau arddullaidd tebyg i freuddwydion wedi’u hysbrydoli gan hoff ddarlleniad Thomas o’r arwres llyfr comig dewr Fantômette. O dan y bywyd alltud diofal, mae ei lygaid yn agor yn raddol i realiti arall.