Close

National Theatre Live – NYE

A new play by Tim Price – Nye (15)

Directed by Rufus Norris

Michael Sheen plays Nye Bevan in a surreal and spectacular journey through the life and legacy of the man who transformed Britain’s welfare state and created the NHS.

Confronted with death, Aneurin ‘Nye’ Bevan’s deepest memories lead him on a mind-bending journey back through his life; from childhood to mining underground, Parliament and fights with Churchill.

Written by Tim Price and directed by Rufus Norris (Small Island), this epic new Welsh fantasia will be broadcast live from the National Theatre.

*  *  *  *  *

Drama newydd gan Tim Price – Nye (15)

Cyfarwyddwyd gan Rufus Norris

Mae Michael Sheen yn chwarae rhan Nye Bevan ar daith swreal ac ysblennydd trwy fywyd ac etifeddiaeth y dyn a drawsnewidiodd wladwriaeth les Prydain a chreu’r GIG.

Yn wyneb marwolaeth, mae atgofion dyfnaf Aneurin ‘Nye’ Bevan yn ei arwain ar daith blygu meddwl yn ôl trwy ei fywyd; o blentyndod i gloddio dan ddaear, y Senedd ac ymladd â Churchill.

Wedi’i hysgrifennu gan Tim Price a’i chyfarwyddo gan Rufus Norris (Ynys Fach), bydd y ffantasia Cymreig epig newydd hwn yn cael ei ddarlledu’n fyw o’r Theatr Genedlaethol.