Close

ROBOT DREAMS

ROBOT DREAMS (PG)

Director:  Pablo Berger/Spain,France/2023/102mins

DOG lives in Manhattan and he’s tired of being alone. One day he decides to build himself a robot as a companion. 

Their friendship blossoms until they become inseparable, to the rhythm of 80s New York City. One summer night, DOG, with great sadness, is forced to abandon ROBOT at the beach. Will they ever meet again? 

A beautiful & tender animation for adults and children. 

Cyfarwyddwr:  Pablo Berger/Spain,France/2023/102munud

Mae DOG yn byw yn Manhattan ac mae wedi blino o fod ar ei ben ei hun. Un diwrnod mae’n penderfynu adeiladu robot iddo’i hun fel cydymaith. Mae eu cyfeillgarwch yn blodeuo nes iddynt ddod yn anwahanadwy o fewn rythmau Dinas Efrog Newydd yr 80au. 

Un noson o haf, mae Dog, gyda thristwch mawr, yn cael ei orfodi i gefnu ar ROBOT ar y traeth. A fyddant byth yn cyfarfod eto? 

Animeiddiad hardd a thyner i oedolion a phlant.

Events

May 28, 2024
2:00 pm