Close

SWEDE CAROLINE

SWEDE CAROLINE (15)

Director:  Finn Bruce, Brook Driver/UK/2024/98mins 

As up-and-coming prospect Caroline prepares for the national giant vegetable championship, the competitive veg growing world is rocked by scandal when she has her prized marrow plants stolen. 

With her life turned upside down and desperate for answers, she turns to two private detectives, who are then dramatically kidnapped. Are the events linked? No, of course not, but Caroline thinks they are and the hunt for her missing marrows takes her way beyond the allotments, plunging her into a national corruption scandal that goes all the way to the top!! 

Cyfarwyddwr:  Finn Bruce, Brook Driver/UK/2024/98munud

Wrth i Caroline baratoi ar gyfer y bencampwriaeth lysiau genedlaethol, mae’r byd tyfu llysiau cystadleuol wedi’i syfrdanu gan sgandal pan fydd ei phlanhigion marrow gwerthfawr yn cael eu dwyn. 

Gyda’i bywyd wedi’i droi wyneb i waered ac yn ysu am atebion, mae’n troi at ddau dditectif preifat, sydd wedyn yn cael eu herwgipio’n ddramatig. A yw’r digwyddiadau’n gysylltiedig? Na, wrth gwrs nad ydynt, ond mae Caroline yn meddwl eu bod, ac mae’r helfa am ei llysiau coll yn mynd â hi y tu hwnt i’r rhandiroedd. Mae’n cael ei phlymio i mewn i sgandal llygredd cenedlaethol sy’n mynd â hi yr holl ffordd i’r brig!!