Close

MONKEY MAN

MONKEY MAN (18)

Director:  Dev Patel/USA,Canada,Singapore,India/2024/121mins 

‘Kid’ ekes out a living in an underground fight club. While wearing a gorilla mask, he is beaten bloody by more popular fighters for cash. 

After years of suppressed rage, ‘Kid’ discovers a way to infiltrate the city’s sinister elite. As his childhood trauma boils over, his mysteriously scarred hands unleash an explosive campaign of retribution to settle the score with the men who took everything from him. 

Cyfarwyddwr:  Dev Patel/USA,Canada,Singapore,India/2024/121munud

Mae plentyn yn byw mewn clwb ymladd tanddaearol. Gan wisgo mwgwd gorila, caiff ei guro’n waedlyd, gan ymladdwyr mwy poblogaidd, am arian parod. 

Ar ôl blynyddoedd o gynddaredd tanbaid, mae ‘Kid’ yn darganfod ffordd i ymdreiddio i elit sinistr y ddinas. Wrth i drawma ei blentyndod ferwi drosodd, mae ei ddwylo dirgel, creithiog yn rhyddhau ymgyrch ddialgar, ffrwydrol i setlo’r sgôr gyda’r dynion a gymerodd bopeth oddi arno.