Close

ROH – ANDREA CHENIER

ROH – ANDREA CHENIER

At a glittering party in 18th-century Paris, the poet Andrea Chénier delivers an impassioned denunciation of Louis XVI. Five years later, the Revolution has given way to the Terror, transforming the power balance between Chénier, his beloved Maddalena, and Gérard, the man who could destroy him…

Jonas Kaufmann headlines David McVicar’s spectacular staging, under the baton of long-time collaborator Antonio Pappano – who conducts Giordano’s epic historical drama of revolution and forbidden love in his last production as Music Director of The Royal Opera.

*  *  *  *  *

Mewn parti mawreddog ym Mharis yn y 18fed ganrif, mae’r bardd Andrea Chénier yn cyflwyno gwadiad angerddol o Louis XVI. Bum mlynedd yn ddiweddarach, mae’r Chwyldro wedi ildio i’r Terfysgaeth, gan drawsnewid y cydbwysedd pŵer rhwng Chénier, ei annwyl Maddalena, a Gérard, y dyn a allai ei ddinistrio …

Jonas Kaufmann sy’n arwain llwyfaniad ysblennydd David McVicar, o dan arweiniad y cydweithredwr hir-amser Antonio Pappano – sy’n arwain drama hanesyddol epig Giordano o chwyldro a chariad gwaharddedig yn ei gynhyrchiad olaf fel Cyfarwyddwr Cerdd The Royal Opera.