Close

THE TROUBLE WITH JESSICA

THE TROUBLE WITH JESSICA (15)

Director:  Matt Winn/UK/2023/89mins 

The premise of the film is that two upper-middle-class British couples find themselves having to hide a dead body in order to retain the value of the property that is about to be sold. 

The film follows a dinner party gone wrong, where an uninvited old friend, Jessica, tags along and hangs herself in the garden after a seemingly trivial argument. 

Cyfarwyddwr:  Matt Winn/UK/2023/89munud

Cynsail y stori yma yw bod dau gwpl Prydeinig, dosbarth canol uwch, yn cael eu hunain yn gorfod cuddio corff marw er mwyn cadw gwerth yr eiddo y maent ar fin ei werthu. 

Mewn parti swper sy’n mynd o’i le, y mae Jessica (hen ffrind sydd heb dderbyn gwahoddiad) yn hongian ei hun yn yr ardd ar ôl ffrae a oedd yn ymddangos yn ddibwys.