Close

TÁR

TÁR (15) 

Director/Cyfarwyddwr: Todd Field/USA/UDA/2022/158mins/munud

Lydia Tár, (Cate Blanchett) is widely considered one of the greatest living composers/conductors and first ever female chief conductor of a major German orchestra. At the very height of her career, she’s preparing for both a book launch and a much anticipated live performance of Mahler’s Fifth Symphony. Over the ensuing weeks, her life begins to unravel and the result is a searing examination of power and its impact and durability in today’s society.

Caiff Lydia Tár, (Cate Blanchett) ei hystyried fel un o’r cyfansoddwyr/arweinwyr mwyaf. Hi yw’r prif arweinydd benywaidd cyntaf erioed ar gerddorfa fawr yn yr Almaen. Ar anterth ei gyrfa, mae’n paratoi ar gyfer lansiad llyfr a pherfformiad byw hir ddisgwyliedig o Bumed Symffoni Mahler. Dros yr wythnosau dilynol, mae ei bywyd yn dechrau datod. Mae’r canlyniad yn archwiliad o bŵer a’i effaith a’i wydnwch yn y gymdeithas sydd ohoni.