Close

Off The Rails

Off The Rails (15)

Rikke Brewer and best friend Aiden Knox hone their spectacular UrbEx stunts and gravity-defying Parkour skills, hoping that millions of likes on social media will be their ticket out of boring Guildford. But the trauma of a close friend’s death triggers darker stories, of broken families and fragile mental health, threatening to send them both off the rails.

Mae Rikke Brewer a’i ffrind gorau Aiden Knox yn ymarfer eu styntiau UrbEx ysblennydd a’u sgiliau Parkour, gan obeithio y bydd miliynau o bobl yn eu gwylio ar y cyfryngau cymdeithasol. Bydd hyn yn fodd iddynt ddianc o’u cartref – Guildford diflas. Ond mae trawma marwolaeth ffrind agos yn sbarduno straeon tywyllach, am deuluoedd toredig ac iechyd meddwl bregus, gan fygwth anfon y ddau oddi ar y cledrau.