Close

Enys Men

ENYS MEN (15)

Directors: Mark Jenkin UK/2022/15/96mins – Mark Jenkin UK/2022/15/96mun

Enys Men is a disquieting Cornish folk tale set in 1973 that unfolds on an uninhabited island off the Cornish coast. An unnamed volunteer staying on the island makes daily observations of a rare flower. When her regular routine begins to be disrupted, dreams or nightmares begin to bleed into real life, and reality itself becomes foggy. “Mary Woodvine mesmerises in Mark Jenkin’s superbly haunting Cornish gem.” – Mark Kermode.

Mae Enys Men yn stori werin Gernyweg sy’n codi cwestiynau. Gosodir hi yn 1973, ar ynys anghyfannedd oddi ar arfordir Cernyw. Mae gwirfoddolwr di-enw sy’n aros ar yr ynys yn gwneud arsylwadau dyddiol o flodyn prin. Mae trefn reolaidd y ferch yn cael ei darfu, ac mae breuddwydion neu hunllefau yn dechrau gwaedu i fywyd go iawn, nes bod realiti ei hun yn troi’n niwlog. “Mae Mary Woodvine yn wefreiddiol mewn stori Gernyweg wych gan Mark Jenkin.” – Mark Kermode.