Close

Decision To Leave

Fishguard Film Society
DECISION TO LEAVE (15)

Director/Cyfarwyddwr: Park Chan-wook, South Korea, 2022, 15, 139m, subtitles

This film brought Park Chan-wook (director of The Handmaiden) the Best Director award at 2022 Cannes Film Festival. It’s a romantic mystery thriller that combines deft story-telling with tricksy technique. From a mountain peak in South Korea, a man plummets to his death. Did he jump, or was he pushed? The case detective begins to suspect the dead man’s wife, but as he digs deeper, he finds himself trapped in a web of deception and desire.

Daeth y ffilm hon â’r wobr ‘Cyfarwyddwr Gorau’ i Park Chan-wook yng Ngŵyl Ffilm Cannes 2022. Cyfarwyddodd ‘ The Handmaiden’ hefyd. Mae hon yn ffilm gyffrous, dirgel a ramantus sy’n cyfuno adrodd stori deheuig â thechnegau arbennig syfrdanol. O gopa mynydd yn Ne Korea, mae dyn yn plymio i’w farwolaeth. A neidiodd, neu a gafodd ei wthio? Mae ditectif yn dechrau amau gwraig y dyn marw, ond wrth iddo gloddio’n ddyfnach, mae’n cael ei hun yn gaeth mewn gwe o dwyll ac awydd.