Close

Under The Fig Trees

UNDER THE FIG TREES (12A) 

Director: Erige Sehiri/2022/Tunisia, Switzerland, France, Qatar, Germany/94mins 

In this beguiling battle of the sexes set in the fields of northwest Tunisia, young women work the summer harvest. Under the gaze of older workers and men, they flirt, tease and argue. Throughout the day, the orchard becomes a theatre of emotions, where everyone’s dreams and hopes are played out.

Cyfarwyddwr: ErigeSehiri/2022/Tunisia,Switzerland,France,Qatar,Germany/94munud

Brwydr rhwng y rywiau a geir yma sydd wedi ei osod ym meysydd gogledd-orllewin Tiwnisia, lle mae merched ifanc yn gweithio cynhaeaf yr haf. O dan fawd gweithwyr hŷn a dynion, maen nhw’n fflyrtio, pryfocio a dadlau. Trwy gydol y dydd, mae’r berllan yn theatr o emosiynau, lle mae breuddwydion a gobeithion pawb yn cael eu hadeiladu a’u chwalu.