Close

TÓTEM

Fishguard Film Society
TÓTEM (12)

Director: Lila Avilés/2023/Mexico/95mins/Subtitles    

Tótem is Lila Avilés’ second feature after The Chambermaid (2018). It was submitted as Mexico’s entry in last year’s Academy Awards as Best International Feature.   

In a bustling Mexican household, seven-year-old Sol is swept up in a whirlwind of preparations for the birthday party for her father, Tonatiuh, led by her mother, aunts, and other relatives.  As daylight fades, Sol comes to understand that her world is about to change dramatically.  

Cyfarwyddwr: Lila Avilés/2023/Mexico/95munud/Isdeitlau

Tótem ydy ail ffilm Lila Avilés’ yn dilyn The Chambermaid (2018). Fe’i cyflwynwyd fel cais yng Ngwobrau’r Academi y llynedd yn y categori Ffilm Nodwedd Ryngwladol Orau.

Ar aelwyd brysur ym Mecsico, mae Sol, saith oed, yn cael ei sgubo i fyny mewn corwynt o baratoadau ar gyfer parti pen-blwydd ei thad, Tonatiuh, dan arweiniad ei mam, ei modrybedd, a pherthnasau eraill. Wrth i olau dydd bylu, daw Sol i ddeall bod ei byd ar fin newid yn aruthrol.