Close

The Flash

THE FLASH (12A)

Director: Andres Muschietti/2023/USA, Canada, Australia, New Zealand/145mins

Is it possible to change the past? Since being struck by lightning in his laboratory, Barry runs so fast he can slow down time. But can he turn it back?  And is it possible to get help from superhero friends, Batman and Super…..man?

A yw’n bosibl newid y gorffennol? Ers cael ei daro gan fellten yn ei labordy, mae Barry yn rhedeg mor gyflym fel y gall arafu amser. Ond a all ei droi yn ôl? Ac a yw’n bosibl cael cymorth gan eich ffrindiau – yr archarwyr, Batman a Super…..man?