Close

Scrapper

SCRAPPER (12A)

Director: Charlotte Regan/2023/UK/84mins

It’s said that it takes a village to raise a child, but 12-year-old Georgie (Lola Campbell) has other ideas. Living alone since her beloved Mum died, she is forced to confront reality when her absent father (Harris Dickinson) turns up. A film about family and fresh start, Scrapper is a joyful comedy, bubbling with hope and is the outstanding debut feature from Charlotte Regan.

Dywedir ei bod yn cymryd pentref i fagu plentyn, ond mae gan Georgie (Lola Campbell), 12 oed, syniadau eraill. Yn byw ar ei phen ei hun ers i’w mam annwyl farw, mae’n cael ei gorfodi i wynebu realiti pan fydd ei thad, a fu’n absennol (Harris Dickinson) yn cyrraedd. Ffilm am deulu a dechrau newydd, mae Scrapper yn gomedi llawen, yn byrlymu o obaith ac yn ffilm gyntaf eithriadol gan Charlotte Regan.