Close

ROH – RUSALKA

ROH – RUSALKA

Rusalka, a water spirit, lives with her family in the pure waters of the forest lake. When she falls in love with a Prince, she sacrifices her voice and leaves her home in the hope of finding true love in a new world – a world that does not love her back.

Natalie Abrahami and Ann Yee create a poetic, contemporary new staging of Dvořák’s lyric fairy tale, revealing our uneasy relationship with the natural world and humanity’s attempts to own and tame it. Semyon Bychkov conducts an all-star cast featuring Asmik Grigorian (Jenůfa) in the title role.

Sung in Czech with English subtitles.

This production was filmed live in 2022

*   *   *   *   *

Mae Rusalka, ysbryd dŵr, yn byw gyda’i theulu yn nyfroedd pur llyn y goedwig. Pan syrthia mewn cariad â Thywysog, mae’n aberthu ei llais ac yn gadael ei chartref yn y gobaith dod o hyd i wir gariad mewn byd newydd – byd nad yw’n ei charu yn ôl.

Mae Natalie Abrahami ac Ann Yee yn creu llwyfan newydd barddonol, cyfoes o stori dylwyth teg delynegol Dvořák, gan ddatgelu ein perthynas anesmwyth â’r byd naturiol ac ymdrechion dynoliaeth I berchen arno a’i ddofi. Semyon Bychkov sy’n arwain cast llawn sêr sy’n cynnwys Asmik Grigorian (Jenůfa) yn y brif ran.

Cenir yn Tsieceg gydag isdeitlau Saesneg.

Ffilmiwyd y cynhyrchiad hwn yn fyw yn 2022