Close

ROH – MANON

ROH – MANON

This adaptation of Abbé Prévost’s novel embodies Kenneth MacMillan at his best, his acute insight into human psychology and his mastery of narrative choreography finding full

expression in the impassioned duets of the central couple, visceral and urgent in their desire.

The heroine’s struggle to escape poverty make Manon one of the most dramatic and devastating of ballets, emphasized by Nicholas Georgiadis’ evocative designs that reflect the juxtaposition between Manon’s impoverished origins and the lavish world she longs to inhabit. 

The 2023/24 Season celebrates the centenary of Nicholas Georgiadis.

*  *  *  *  *

Mae’r addasiad hwn o nofel Abbé Prévost yn ymgorffori Kenneth MacMillan ar ei orau, ei fewnwelediad craff i seicoleg ddynol a’i feistrolaeth ar goreograffi naratif yn canfod mynegiant llawn yn deuawdau angerddol y cwpl canolog, yn weledol ac ar frys yn eu dyhead.

Mae brwydr yr arwres i ddianc rhag tlodi yn gwneud Manon yn un o’r ballets mwyaf dramatig a dinistriol, a bwysleisir gan ddyluniadau atgofus Nicholas Georgiadis sy’n adlewyrchu’r cyfosodiad rhwng gwreiddiau tlawd Manon a’r byd moethus y mae’n dyheu amdano.

Mae Tymor 2023/24 yn dathlu canmlwyddiant Nicholas Georgiadis.