Close

ROH – Das Rheingold

DAS RHEINGOLD 

The Royal Opera

When a precious hoard of gold is stolen from the river Rhine, it unleashes a chain of destructive events, pitting gods and mortals against one another for generations.

Wagner’s Ring cycle boasts some of the greatest music ever written for the opera stage. Join us as we embark on a spectacular journey into the world of myth, dream and memory, with the figure of Erda – Mother Earth herself – at its centre.

Antonio Pappano conducts Barrie Kosky’s bold new imagining of Wagner’s Das Rheingold – which marks the start of a new Ring cycle for The Royal Opera – with an outstanding cast including Christopher Maltman (Wotan) and Christopher Purves (Alberich).

Pan fydd celc gwerthfawr o aur yn cael ei ddwyn o’r afon Rhein, mae’n rhyddhau cadwyn o ddigwyddiadau dinistriol, gan osod duwiau a meidrolion yn erbyn ei gilydd am genedlaethau. 

Mae ‘Cylch’ Wagner yn brolio peth o’r gerddoriaeth orau a ysgrifennwyd erioed ar gyfer y llwyfan opera. Ymunwch â ni wrth i ni gychwyn ar daith ysblennydd i fyd chwedl, breuddwydion a chof, gyda’r ffigwr Erda – y Fam Ddaear ei hun – yn ganolog iddi. 

Antonio Pappano sy’n arwain dychmygiad beiddgar Barrie Kosky o Das Rheingold gan Wagner – dechrau cylch ‘Ring’ newydd ar gyfer The Royal Opera – gyda chast rhagorol gan gynnwys Christopher Maltman (Wotan) a Christopher Purves (Alberich).