Close

Reality

REALITY (12A)

Director: Tina Slatter/2023/USA/82mins

Reality Winner, an American intelligence specialist, leaked information about Russian interference in the 2016 presidential election to a news website, which subsequently published a report. In June 2017, two FBI agents arrest her following the discovery and the film tracks the next few hours in the life of a whistle -blower……“An eerily gripping true-life drama.” 5* Peter Bradshaw, The Guardian.

Fe ddatgelodd Reality Winner, arbenigwr cudd-wybodaeth Americanaidd, wybodaeth am ymyrraeth Rwsiaidd yn etholiad arlywyddol 2016 i wefan newyddion, a gyhoeddodd adroddiad wedi hynny. Ym mis Mehefin 2017, mae dau asiant yr FBI yn ei harestio yn dilyn y darganfyddiad ac mae’r ffilm yn olrhain yr ychydig oriau nesaf ym mywyd peryglus Reality. ….“Drama fywyd go iawn sy’n iasol o afaelgar.” 5* Peter Bradshaw, The Guardian.