Close

JULES 

JULES (12A)

Ben Kingsley plays Milton, living a quiet life in a Pennsylvania town, who finds his life turned upside down when a UFO crash lands in his backyard! He makes friends with the mysterious passenger while trying to keep the whole thing secret from his neighbours. 

An entertaining comedy about how one might live with an extra-terrestrial.

*  *  *  *  *

Ben Kingsley sy’n chwarae rhan Milton, sy’n byw bywyd tawel mewn tref yn Pennsylvania, ac yn gweld ei fywyd wedi’i droi wyneb i waered pan fydd UFO yn glanio yn ei iard gefn! Mae’n gwneud ffrindiau â’r teithiwr dirgel wrth geisio cadw’r holl beth yn gyfrinach rhag ei ​​gymdogion. 

Comedi ddifyr am sut y gallai rhywun fyw gydag arallfydwr.