Close

SAMSARA

Fishguard Film Society
SAMSARA (U)

Director:  Lois Patiño/Laos,Tanzania/2023/113mins/Subtitles

Samsara is a unique cinematic experience influenced by Tibetan Buddhism. The story is in two parts. In Laos, where a young monk tends to a dying woman, reading to her from the Tibetan Book of the Dead.  The second half unfolds in Tanzania where a young girl wakes up to the news that a baby goat has been born. 

In between these two stories we travel along a sensory pathway made of light and sound; the viewer is asked to close their eyes to join the experience. 

Cyfarwyddwr:  Lois Patiño/Laos,Tanzania/2023/113mins/Isdeitlau

Mae Samsara yn brofiad sinematig unigryw y mae Bwdhaeth Tibet yn dylanwadu arno. Mae’r stori mewn dwy ran. Yn Laos, lle mae mynach ifanc yn tueddu at fenyw sy’n marw, gan ddarllen iddi o Tibetan Book of the Dead.  Mae’r ail hanner yn datblygu yn Tanzania lle mae merch ifanc yn deffro i’r newyddion bod gafr fach wedi’i geni. 

Rhwng y ddwy stori hyn teithiwn ar hyd llwybr synhwyraidd o olau a sain; gofynnir i’r gwyliwr gau eu llygaid i ymuno â’r profiad.