Close

DRIVE-AWAY DOLLS

DRIVE-AWAY DOLLS (15)

Director: Ethan Coen/2023/USA,UK/84mins

A road movie with a difference. Goofy, sexy, sometimes very rude and ‘adults only’, this is a trademark film by cult director Ethan Coen. 

In the same tradition as O Brother, Where Art Thou? and True Grit, this is an odd-couple story shot in typically chaotic fashion, and with lots of stereotyped characters, sex and unnerving violence. It could become a cult film, if you like a Coen brother movie.

Cyfarwyddwr: Ethan Coen/2023/USA,UK/84munud

Ffilm ‘ar y ffordd’ gyda gwahaniaeth. Weithiau‘n ddwl, weithiau’n rhywiol, weithiau ar gyfer ‘oedolion yn unig’, mae hon yn ffilm gan y cyfarwyddwr cwlt Ethan Coen. 

Yn yr un traddodiad ag O Brother, where art thou? a True Grit, mae hon yn stori am gwpwl cyferbyniol iawn sy’n cynnwys llawer o gymeriadau ystrydebol, rhyw a thrais eithafol. Gallai ddod yn ffilm gwlt, os ydych chi’n hoffi ffilmiau Coen.