Close

COMEDI NOS WENER

COMEDI NOS WENER (18)

Mae Comedi Nos Wener yn ôl gyda rhaglen wych. 

Mae’r llenni’n agor gyda’r digrifwr stand-yp, MC Rhys Evans, aelod o CFfI Abergwaun, a fydd wedyn yn cyflwyno’r digrifwr lleol Alun Griffiths i’n llwyfan cyn i ni dynnu’r llen yn ôl ar ein prif ddigrifwr, Dan Thomas.

Mae Dan Thomas yn wyneb cyfarwydd ar gylchdaith gomedi Phrydain a thu hwnt. Mae wedi perfformio ar draws Ewrop ac wedi ymddangos ar raglenni fel ‘Gwerthu Allan’ a ‘Stand-Yp’ ar S4C a ‘Tourist Trap’ ar BBC 1. Mae hefyd yn actor ac wedi ymddangos yn ddiweddar ar raglenni poblogaidd BBC1 “Keeping Faith” , “Casualty” a “The Trick”.

Edrychwn ymlaen at groesawu’r triawd hwn o dalent i lwyfan TG.

Byddwn ar agor am 6:45yh, felly ymunwch â ni am ddiodydd cyn y sioe yn ardal ein bar, Martha’s – welwn ni chi yno!

Friday Night Comedy is back with a great programme.

The curtains open with the stand-up comedian, MC Rhys Evans, a member of the Fishguard YFC, who will then introduce local comedian Alun Griffiths to our stage before we pull the curtain back on our headliner, Dan Thomas.

Dan Thomas is a familiar face on the British comedy circuit and beyond. He has performed across Europe and has appeared on programs such as ‘Sell Out’ and ‘Stand-Yp’ on S4C and ‘Tourist Trap’ on BBC 1. He is also an actor and has recently appeared on BBC1’s popular programs “Keeping Faith”, “Casualty” and “The Trick”.

We look forward to welcoming this trio of talent to the TG stage.

We’ll be open at 6:45pm, so join us for pre-show drinks in our bar area, Martha’s – see you there!