Close

ANATOMY OF A FALL

Fishguard Film Society

ANATOMY OF A FALL (15)

Director:  Justine Triet/

2023/France,England,Germany/152mins/subtitles

When Samuel is mysteriously found dead in the snow below their secluded chalet, his wife, Sandra, becomes the police’s main suspect, questioning whether he fell or was pushed. 

The trial takes us on a gripping psychological journey into the depths of Sandra and Samuel’s complicated marriage. With conflicting evidence and inconsistent testimony, shocking truths come to light in this thrilling Palme d’Or winner.

Cyfarwyddwr:  JustineTriet/

2023/Ffrainc,Lloegr,Almaen/152munud/isdeitlau

Pan gaiff Samuel ei ganfod yn farw yn yr eira ger eu gaban diarffordd, mae ei wraig, Sandra, yn cael ei drwgdybio gan yr heddlu. 

Maent yn ei cwestiynu, a syrthiodd Samuel neu a gafodd ei wthio? Mae’r achos llys yn mynd â ni ar daith seicolegol afaelgar i ddyfnderoedd priodas gymhleth Sandra a Samuel. Gyda thystiolaeth anghyson a datblygiadau annisgwyl daw gwirioneddau ysgytwol i’r amlwg yn yr enillydd Palme d’Or gwefreiddiol hwn.