Close

American Fiction

AMERICAN FICTION (15)

Director: Cord Jefferson/2023/USA/117mins 

How do you become successful as a writer? For Monk Ellison, it turns out that the media want him to be more ‘black’ – and suddenly he discovers that people’s expectations are a more powerful way to sell books than his talent.

A thought-provoking look at how stereotypes can be offensive, yet somehow profitable. Winner Best Adapted Screenplay at BAFTA 2024. 

Cyfarwyddwr: Cord Jefferson/2023/USA/117munud

Sut mae dod yn awsur llwyddiannus? I Monk Ellison, mae’n troi allan bod y cyfryngau eisiau iddo fod yn fwy ‘du’ – ac yn sydyn mae’n darganfod bod disgwyliadau pobl yn ffordd fwy pwerus o werthu llyfrau na’i dalent. 

Ffilm sy’n procio’r meddwl ar sut y gall stereoteipiau fod yn sarhaus, ond eto rywsut yn broffidiol. Enillydd y Sgript Wedi’i Addasu Orau yn BAFTA 2024.