Close

A Chiara

A CHIARA (15)

Director: Jonas Carpignano, Italy, 2021, 15,  121mins, subtitles 

Jonas Carpignano continues his ’Ndrangheta mafia series with a drama where crime tests the bonds of a close-knit Calabrian family.  The story is centred on Chiara (Swamy Rotolo) an inquisitive 15-year-old girl who is caught within a web of lies as she investigates her father’s sudden disappearance, with the gulf between her and the rest of her family only expanding.  There’s a sparky authenticity to the performances, bolstered by the fact that Carpignano cast a real-life family in the central roles.

Cyfarwyddwr: Jonas Carpignano, Italy, 2021, 15, 121munud, isdeitlau

Mae Jonas Carpignano yn parhau â’i gyfres am y maffia Ndrangheta, gyda drama lle mae trosedd yn profi rhwymau close teulu o Calabrian. 

Mae’r stori’n canolbwyntio ar Chiara (Swamy Rotolo) merch 15 oed chwilfrydig sy’n cael ei dal o fewn gwe o gelwyddau wrth iddi ymchwilio i ddiflaniad sydyn ei thad. Mae’r gagendor rhyngddi hi a gweddill ei theulu yn ehangu yn raddol. Mae dilysrwydd disglair i’r perfformiadau, sydd wedi’i atgyfnerthu gan y ffaith bod Carpignano yn castio teulu go iawn yn y rhannau canolog.