Close

Wexford-Pembrokeshire Pilgrim Way: The journeys and connections between Ireland, Wales and the Celtic Diaspora.

Wexford-Pembrokeshire Pilgrim Way: The journeys and connections between Ireland, Wales and the Celtic Diaspora.

An Ein Hanes Talk

David Pepper and Rowan O’Neill

The Wexford-Pembrokeshire Pilgrim Way a new cross-border pilgrimage connecting Ferns with St Davids. In this joint presentation Pembrokeshire Pilgrimage Officer David Pepper will introduce the new pilgrimage route, a modern day pilgrimage open to all and explore its potential to reconnect communities in North Pembrokeshire. Rowan O’Neill will talk about Span Arts’ project Pererin Wyf which is seeking to connect with the Welsh and Irish diaspora through identity, travel and song, posing the question ‘am I a pilgrim?’.

Sir Benfro –Wexford: Y teithiau a’r cysylltiadau rhwng Iwerddon, Cymru a’r Alltudion Celtaidd.

Sgwrs Ein Hanes

David Pepper a Rowan O’Neill

Mae Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro, yn bererindod trawsffiniol newydd sy’n cysylltu Ferns â Thyddewi. Yn y cyflwyniad ‘ar y cyd’ hen, bydd Swyddog Pererindod Sir Benfro, David Pepper yn cyflwyno’r llwybr pererindod newydd,yn siarad am y pererindod gyfoes sy’n agored i bawb ac yn archwilio ei botensial i ailgysylltu cymunedau yng Ngogledd Sir Benfro. Bydd Rowan O’Neill yn siarad am brosiect Span Arts, ‘Pererin Wyf’, sy’n ceisio cysylltu â’r Cymry a’r Gwyddelod ar wasgar trwy hunaniaeth, teithio a chân, gan ofyn y cwestiwn ‘a ydw i’n bererin?’.