Close

The Whale

The Whale (15)

Charlie, a bereft, reclusive English teacher with a best friend his only contact with the outside world, is eating himself into an early grave. His health failing, he reaches out to his abandoned daughter. The films themes are universal, our fundamental need for human connection, a sense that time is unforgiving,  the power and responsibility of parenting and being someone’s whole world. Exquisitely written with pitch perfect performances, ‘The Whale’ will become one of the talking-point films of the year.

Mae Charlie, athro Saesneg yn byw’n drist. Ei ffrind gorau yw ei unig gysylltiad â’r byd y tu allan. Mae’n bwyta ei hun i fedd cynnar. Gyda’i iechyd yn methu, mae’n estyn allan at ei ferch. Mae themâu’r ffilm yn oesol, sef, ein hangen sylfaenol am gysylltiad dynol, yr ymdeimlad bod amser byth yn maddau, a bod pŵer a chyfrifoldeb mewn bod yn riant i bleyntyn. Wedi’i ysgrifennu’n gain gyda pherfformiadau wedi eu saernio’n berffaith, bydd siarad am ‘The Whale’ ar hyd y flwyddyn.