Close

The Toll

THE TOLL (15) 

Director/Cyfarwyddwr: Ryan Andrew Hooper/UK/2021/82 mins/munud

Brendan works solo shifts in a Pembrokeshire toll booth, the quietest in Wales, hiding from a criminal past. When he finally gets rumbled, word of his whereabouts gets out and his enemies head west for revenge. Meanwhile, local traffic cop CATRIN’s investigation into a simple robbery finds her heading for the booth at exactly the wrong time. When it comes to the toll, everybody’s going to pay.  

Mae Brendan yn gweithio shifftiau, ar ei ben ei hun, mewn tollborth yn Sir Benfro, y tawelaf yng Nghymru. Mae e’n cuddio rhag ei orffennol troseddol. Pan fydd yn cael ei ddarganfod o’r diwedd, mae ei elynion yn dod i’r gorllewin er mwyn dial arno. Yn y cyfamser, mae CATRIN, swyddog traffig lleol, yn ymchwilio i ladrad. Yn anffodus, mae hi’n cyrraedd y tollborth ar yr union amser anghywir. Pan mae’n dod i’r doll, mae pawb yn mynd i dalu.