Close

Puss In Boots

PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (PG) 

Director: Joel Crawford, Januel Merca/USA, JAPAN/2022 / 102mins – Joel Crawford, Januel Merca/UDA, JAPAN/2022

Puss in Boots discovers that his passion for adventure has taken its toll: he has burned through eight of his nine lives. Puss sets out on an epic journey to find the mythical Last Wish and restore his nine lives.

Mae ‘Puss’ yn darganfod bod ei angerdd am antur wedi costio’n ddrud iddo: llosgodd drwy wyth o’i naw fywyd. Mae yn dechrau ar daith epig i ddod o hyd i’r ‘Dymuniad Olaf’ chwedlonol ac adfer y bywydau.