Close

National Theatre LIVE – Othello

OTHELLO (12A)

An extraordinary new production of Shakespeare’s most enduring tragedy, directed by Clint Dyer with a cast that includes Giles Terera (Hamilton), Rosy McEwen (The Alienist) and Paul Hilton (The Inheritance).

She’s a bright, headstrong daughter of a senator; elevated by her status but stifled by its expectations. He’s refugee of slavery; having risen to the top of a white world, he finds love across racial lines has a cost. 

Wed in secret, Desdemona and Othello crave a new life together. But as unseen forces conspire against them, they find their future is not theirs to decide.  

Othello is filmed live on the Lyttleton stage of the National Theatre.

PLEASE NOTE: This work contains flashing images which may affect viewers who are susceptible to photosensitive epilepsy.

Cynhyrchiad newydd rhyfeddol o drasiedi fwyaf parhaus Shakespeare, wedi’i gyfarwyddo gan Clint Dyer gyda chast sy’n cynnwys Giles Terera (Hamilton), Rosy McEwen (The Alienist) a Paul Hilton (The Inheritance).

Mae hi’n ddisglair a phendefigaidd, yn ferch i seneddwr. Dyrchefir hi gan ei statws ond mae’n cael ei mygu gan ddisgwyliadau ei thad. Mae e’n ffoadur oddi wrth caethwasiaeth. Wedi iddo godi i binacl byd y dyn gwyn, mae e’n gweld fod cariad, ar draws llinellau hiliol, yn costio.

Wedi iddynt briodi yn y dirgel, mae Desdemona ac Othello yn crefu bywyd newydd gyda’i gilydd. Ond wrth i luoedd annweledig gynllwynio yn eu herbyn, maen nhw’n rhagweld nad yw’n debygol y byddant yn llwyddo i drefnu’r dyfodol.

Mae Othello yn cael ei ffilmio’n fyw ar lwyfan Lyttleton y Theatr Genedlaethol.