Close

HEART VALLEY – MEN WHO SING – DOUBLE BILL

HEART VALLEY (Tribeca Film Festival: Best Short Doc. Award 2022) (U) tbc

Director: Christian Cargill/2022/UK/20 mins

Heart Valley is a short documentary that follows a day in the life of Wilf Davies, a shepherd from the small village of Cellan in Ceredigion. Kind and inquisitive, the film looks at the world through Wilf’s eyes, asking questions about what it is we should truly value.


MEN WHO SING(12A) tbc

Dylan Williams/2021/UK/78 mins

This humorous and melancholic portrait of a male voice choir in North East Wales begins with the filmmaker’s father, Ed, a 90-year-old widower, selling the family home and making early arrangements for his own funeral. Weekly practice is his last remaining solace, but with an average age of 74, his beloved choir is facing a crisis of its own. They must act fast or face extinction, and the hunt begins to find “brown haired men” in their 40s and 50s to keep the choir going. As their search intensifies, the group grows closer. Ed finds new meaning in his life, while Merf deals with his own bad news by focusing on the choir’s revival, and Gwyn laughs in the face of a prostate cancer diagnosis, walking the wing of a plane to raise money for charity. Eventually, they travel to Northern Ireland to perform for the first time in two decades.

Ffilm ddogfen ddoniol a melancolaidd yw hon am Gȏr Meibion. Fe’i seiliwyd ar fywyd Ed – tad oedrannus y cyfarwyddwr. Ag yntau ,Ed, erbyn hyn yn widman, gwertha ei gartref a threfna ei angladd ei hun. Ei unig gysur yw’r ymarfer cȏr bob nos Fawrth, ond wyneba’r cȏr argyfwng ei hun gyda mwyafrif ei aelodau tua 74 oed a nifer y baswyr yn gostwng yn raddol. Er mwyn osgoi tranc y cȏr rhaid chwilio am ddynion yn eu 40au a’u 50au. Wrth i Ed gael ei ysbrydoli gan y dasg, mae eraill yn delio â’r sefyllfa yn eu ffyrdd eu hunain ac fe wna’r arweinydd benderfynu y dylai’r cȏr roi cynnig ar gystadleuaeth yng Ngogledd Iwerddon.