Close

Fluellen Theatre Company, Much Ado About Nothing

MUCH ADO ABOUT NOTHING

“Some cupid kills with arrows, some with traps”

Fluellen is delighted to present its first Shakespeare production in four years!

Sicily. A victorious army returns from the war. There is much to celebrate and a few romances to rekindle. Beatrice and Benedick, however, are determined never to marry – especially to each other!

But plots are afoot and misunderstandings abound as Beatrice and Benedick go head to head in this brilliant but decidedly dark-edged comedy that remains one of Shakespeare`s most popular plays.

This performance is supported by the Arts Council of Wales’ Night Out Scheme

“Mae ‘ciwpid’ weithiau yn lladd gyda saethau, ac weithiau â trap!”

Mae Cwmni Fluellen yn falch iawn o gyflwyno ei gynhyrchiad Shakespeare cyntaf mewn pedair blynedd!
Ar ynys Sicily, mae byddin fuddugol yn dychwelyd o’r rhyfel. Mae llawer i’w ddathlu ac ambell ramant i ailgynnau. Fodd bynnag, mae Beatrice a Benedick yn benderfynol o beidio byth â phriodi – yn enwedig i’w gilydd!

Ond mae cynllwynio a chamddealltwriaeth yn cymhlethu bywyd wrth i Beatrice a Benedick fynd benben â’i gilydd mewn comedi tywyll a gwych, sy’n parhau i fod yn un o ddramâu mwyaf poblogaidd Shakespeare.