Close

Ein Hanes Talk – The Growth of Fishguard 1800 to 2020

The Growth of Fishguard 1800 to 2020Twf Abergwaun 1800 i 2020

Henry Jones

The talk outlines how and why Fishguard grew and sometimes declined, from both a housing and population viewpoint. The talk will detail the stages of how Fishguard changed from a trading/market town in the early 1800s to the dormitory town with tourist aspirations it is now.

Mae’r sgwrs yn amlinellu sut a pham y gwnaeth Abergwaun dyfu, ac weithiau dirywio, o safbwynt tai a phoblogaeth. Bydd y sgwrs yn manylu ar y resymau pam y newidiodd Abergwaun o dref fasnachu/marchnad ar ddechrau’r 1800au i’r dref dawelach, twristaidd sy’n bodoli heddiw.