Close

Corsage

Corsage (15)

Experience a year in the life of the Empress of Austria as she turns 40. In the highest echelons of nineteenth century society, Elisabeth was once fêted as the most beautiful woman in the world. Suddenly she is deemed an ‘old woman’. Beautifully shot, this film attempts to show how a royal figure can be trapped, restless and self-absorbed. Mostly in German with English subtitles.

Profwch flwyddyn ym mywyd Ymerodres Awstria wrth iddi droi’n 40 oed. Yn haenau uchaf cymdeithas y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd Elisabeth ar un adeg yn cael ei dathlu fel y fenyw harddaf yn y byd. Yn sydyn fe’i hystyrir yn ‘hen wraig’. Wedi’i ffilmio’n hyfryd, mae’r ffilm hon yn ceisio dangos sut y gall ffigwr brenhinol sydd wedi ei dal mewn magl, droi’n  aflonydd a mewnblyg. Yn Almaeneg yn bennaf gydag isdeitlau Saesneg.