Close

Call Jane

CALL JANE  (12A) 

Director/Cyfarwyddwr: Phyllis Nagy/USA/UDA/2022/121mins/munud

Set in the late 1960s a pregnant housewife finds out she had a potentially life threatening illness whilst pregnant and the only treatment is to have an abortion. Declined by the hospital board of directors, she sets out to find an alternative to hospital treatment. Upon finding a group who offer services to facilitate illegal abortions she then gets more involved in the service, ‘Call Jane’.

Ffilm wedi’i gosod ar ddiwedd yr 1960au. Mae gwraig tŷ feichiog yn darganfod bod ganddi salwch a allai beryglu ei bywyd. Yr unig obaith sydd ganddi yw cael erthyliad. Mae’n cael ei gwrthod gan fwrdd cyfarwyddwyr yr ysbyty, ac mae’n ceisio dod o hyd i ddewis arall yn lle triniaeth ysbyty. Ar ôl dod o hyd i grŵp sy’n cynnig gwasanaethau i hwyluso erthyliadau anghyfreithlon, mae hi yn dechrau cymryd ran mwy arweiniol yn y gwasanaeth, ‘Call Jane’.