Close

WISH

WISH (U)

Director:  

Chris Buck, Fawn Veerasunthom/2023/USA/97mins

In the magical kingdom of Rosas, Asha, a sharp-witted idealist, makes a wish so powerful that it is answered by a cosmic force, a little ball of boundless energy called Star. 

Together, Asha and Star confront a most formidable foe, the ruler King Magnifico, to save her community and prove that when the will of one courageous human connects with the magic of the stars, wondrous things can happen.

Cyfarwyddwr:  

Chris Buck, Fawn Veerasunthom/2023/USA/97munud

Yn nheyrnas hudolus Rosas, mae Asha, delfrydydd craff, yn gwneud dymuniad mor bwerus fel ei fod yn cael ei ateb gan rym cosmig, – pelen fach o egni diderfyn o’r enw Star. 

Gyda’i gilydd, mae Asha a Star yn wynebu gelyn aruthrol, y Brenin Magnifico, i achub ei chymuned a phrofi fel y gall ewyllys un bod dynol dewr yn cysylltu â hud y sêr, sicrhau bod pethau rhyfeddol yn digwydd.