Close

Wicked Little Letters

Wicked Little Letters (15)

Director:   Thea Sharrock/2023/UK,France/100mins 

When the people in the seaside town of Littlehampton begin to receive letters full of hilarious profanities, rowdy migrant Rose is charged with the crime. 

Wicked Little Letters follows Rose and her neighbour, deeply conservative Edith, in this dark, absurd & riotous mystery comedy scandal. 

Starring Olivia Colman as Edith and Jessie Buckley as Rose, this is one film not to be missed. 

Director:   Thea Sharrock/2023/UK,France/100munud

Pan fydd y bobl yn nhref glan môr Littlehampton yn dechrau derbyn llythyrau sy’n llawn cableddau doniol, mae’r ymfudwr stwrllyd Rose yn cael ei chyhuddo o’r drosedd. 

Mae Wicked Little Letters yn dilyn Rose a’i chymydog, yr hynod geidwadol Edith, yn y sgandal comedi ddirgel dywyll, abswrd a therfysglyd hon. 

Gyda Olivia Colman fel Edith a Jessie Buckley fel Rose, dyma un ffilm na ddylid ei cholli.