Close

Typist Artist Pirate King

Typist Artist Pirate King (12A) 

Director: Carole Morley/2022/UK/108mins

This warm and sympathetic film puts forgotten artist Audrey Amiss on the map. Inspired by her extensive archive of diaries, letters and art, the film weaves real events into an imagined journey as Audrey goes on a road trip with her psychiatric nurse.  From acclaimed British filmmaker, Carol Morley, this dark and funny exploration of the growing friendship between two women as they hit the road looking for reconciliation is filled with adventure, humour and compassion.

Cyfarwyddwr:   Carole Morley/2022/UK/108munud

Mae’r ffilm gynnes a chydymdeimladol hon yn rhoi’r artist anghofiedig Audrey Amiss ar y map. Wedi’i hysbrydoli gan ei harchif helaeth o ddyddiaduron, llythyrau a chelf, mae’r ffilm yn plethu digwyddiadau go iawn a dychmygol wrth i Audrey fynd ar daith gyda’i nyrs seiciatrig. 

Mae’r gwneuthurwr ffilmiau Prydeinig clodwiw, Carol Morley, wedi creu archwiliad tywyll a doniol o gyfeillgarwch rhwng dwy fenyw wrth iddynt chwilio am gymod ac antur, hiwmor a thosturi.