Close

TWIN TOWN 25TH ANNIVERSARY TOUR PLUS Q&A

TWIN TOWN 25TH ANNIVERSARY TOUR PLUS Q&A (18)

Director: Kevin Allen/1996/UK/95mins

To celebrate the 25th Anniversary of the release of the classic TWIN TOWN, we are delighted to be able to screen ‘Twin Town’ with a live Q&A with Kevin Allen, the film’s director.

Bryn Cartwright a wealthy roofing contractor, rugby club chairman and local kingpin who rules the roost until Fatty Lewis, a local handyman, falls off a ladder on a Cartwright job. Fatty’s twin junkie grandsons, Julian and Jeremy- who are not in fact twins –attempt to procure compensation from Cartwright, who refuses to pay up. The doped-up Julian and Jeremy then inflict anarchy not only on Cartwright and his family but on anyone they encounter whilst Terry and Greyo, two local policemen employ their own dubious peacekeeping methods as events spiral out of control.

If there’s ever been a funnier, darker, more Welsh or more quotable film than Twin Town, it hasn’t been seen. From the opening scene as a two-tone 525 flies over the camera, to the final moments as a male voice choir sings Myfanwy on a flood-lit Mumbles pier, it’s a film that has cult classic written all over it.

*  *  *  *  *

Cyfarwyddwr: Kevin Allen/1996/UK/95munud

I ddathlu 25 mlynedd ers rhyddhau’r clasur TWIN TOWN, rydym yn falch iawn o allu sgrinio ‘Twin Town’ gyda sesiwn holi-ac-ateb byw gyda Kevin Allen, cyfarwyddwr y ffilm.

Bryn Cartwright, contractwr toi cyfoethog, cadeirydd clwb rygbi a brenin lleol sy’n rheoli’r glwydfan nes i Fatty Lewis, tasgmon lleol, syrthio oddi ar ysgol ar swydd yn Cartwright. Mae wyrion jynci gefeilliaid Fatty, Julian a Jeremy – nad ydynt mewn gwirionedd yn efeilliaid – yn ceisio caffael iawndal gan Cartwright, sy’n gwrthod talu. Yna mae Julian a Jeremy, sydd wedi’u dopio, yn achosi anarchiaeth nid yn unig ar Cartwright a’i deulu ond ar unrhyw un y dônt ar ei draws tra bod Terry a Greyo, dau blismon lleol yn defnyddio eu dulliau cadw heddwch amheus eu hunain wrth i ddigwyddiadau fynd allan o reolaeth.

Os bu erioed ffilm fwy doniol, tywyllach, mwy Cymreig neu fwy clodwiw na Twin Town, nid yw wedi cael ei gweld. O’r olygfa agoriadol wrth i 525 dwy-dôn hedfan dros y camera, i’r eiliadau olaf wrth i gôr meibion ganu Myfanwy ar bier y Mwmbwls â llifoleuadau, mae’n ffilm sydd â chlasur cwlt wedi’i hysgrifennu ar ei hyd.

Live Q&A by Director Kevin Allen