Close

Trolls Band Together

Trolls Band Together (U) 

Director: Walt Dohrn,Tim Heitz/2023/USA/91mins

Poppy and Branch are now officially, finally, a couple but Poppy discovers that Branch was once part of a boy band, BroZone, with his brothers: Floyd, John Dory, Spruce, and Clay. When Floyd is kidnapped, Branch and Poppy embark on a journey to reunite the other brothers and rescue Floyd. Get ready for an action-packed, all-star, rainbow-coloured family reunion. 

Director:   Walt Dohrn,Tim Heitz/2023/USA/91munud

Mae Poppy a Branch bellach, o’r diwedd yn gariadon, ond mae Poppy yn darganfod bod Branch unwaith yn rhan o fand pop,- ‘BroZone’, gyda’i frodyr: 

Floyd, John Dory, Spruce, a Clay. Pan gaiff Floyd ei herwgipio, mae Branch a Poppy yn cychwyn ar daith i aduno’r brodyr eraill ac achub Floyd. 

Paratowch ar gyfer aduniad teuluol llawn sêr, a lliwiau enfys.