Close

TITANIC – THE MUSICAL

TITANIC – THE MUSICAL (12A)

Winner of 5 Tony Awards (including Best Musical), Titanic – The Musical is a stunning and stirring production focusing on the hopes, dreams and aspirations of her passengers who each boarded with stories and personal ambitions of their own. 

All innocently unaware of the fate awaiting them, the Third Class immigrants dream of a better life in America, the Second Class imagine they too can join the lifestyles of the rich and famous, whilst the millionaire Barons of the First Class anticipate legacies lasting forever.

Enillydd 5 Gwobr Tony (gan gynnwys y Sioe Gerdd Orau), mae Titanic – The Musical yn gynhyrchiad syfrdanol a chyffrous sy’n canolbwyntio ar obeithion, breuddwydion a dyheadau ei theithwyr a oedd yn byrddio â straeon a’u huchelgeisiau personol eu hunain. Y cyfan yn ddiniwed yn anymwybodol o’r tynged sy’n eu disgwyl, mae’r mewnfudwyr Trydydd Dosbarth yn breuddwydio am fywyd gwell yn America, mae’r Ail Ddosbarth yn dychmygu y gallant hwythau hefyd ymuno â ffyrdd o fyw y cyfoethog a’r enwog, tra bod y miliwnydd – Barwniaid Dosbarth Cyntaf yn rhagweld cymynroddion a fydd yn para am byth.

Events

June 19, 2024
7:00 pm