Close

The Zone of Interest

THE ZONE OF INTEREST (12A)

Director: Jonathan Glazer/2023/USA,UK,Poland/105mins/Subtitles 

‘The Zone of Interest’ is based on the novel of the same name by Martin Amis.  The commandant of Auschwitz, Rudolf Höss, and his wife Hedwig, strive to build a dream life for their family in a house and garden next to the camp. 

It offers a chilling and contemplative exploration of the banality of evil and horror in Auschwitz during WWII: winner, Grand Prix, at Cannes 2023 & winner of 3 BAFTA 2024 awards, including ‘Outstanding British Film’.

Cyfarwyddwr: Jonathan Glazer/2023/USA,UK,Poland/105munud/Isdeitlau

Mae ‘The Zone of Interest’ yn seiliedig ar y nofel o’r un enw gan Martin Amis. Mae cadlywydd Auschwitz, Rudolf Höss, a’i wraig Hedwig, yn ymdrechu i adeiladu bywyd perffaith i’w teulu mewn tŷ a gardd wrth ymyl y gwersyll. 

Mae’r ffilm yn cynnig archwiliad iasol a myfyrgar o ddrygioni ac arswyd yn Auschwitz yn ystod yr Ail Ryfel Byd: enillydd, Grand Prix, yn Cannes 2023 ac enillydd 3 gwobr BAFTA 2024, gan gynnwys ‘Outstanding British Film’.