Close

THE THREE MUSKETEERS (PART 2): MILADY

THE THREE MUSKETEERS (PART 2): MILADY (12A)

Part 2 picks immediately up from Part 1, and barely drops the pace for the next two hours. 

Young musketeer D’Artagnan sets out to rescue his beloved Constance after she is kidnapped, leading to an uneasy alliance with the mysterious Milady de Winter, whom he had presumed dead. Meanwhile, a shadowy group of conspirators plan to spark civil war in France. 

*  *  *  *  *

Mae Rhan 2 yn codi’n syth o Ran 1, a phrin y mae’r  cyflymder yn gostwng am y ddwy awr gyfan. 

Mae’r mysgedwr ifanc D’Artagnan yn mynd ati i achub ei annwyl Constance ar ôl iddi gael ei herwgipio, gan arwain at gynghrair anesmwyth gyda Milady de Winter. Yn y cyfamser, mae grŵp cysgodol o gynllwynwyr yn bwriadu dechrau rhyfel cartref yn Ffrainc.