Close

THE THREE MUSKETEERS (PART 1): D’ARTAGNAN

THE THREE MUSKETEERS (PART 1): D’ARTAGNAN (15)

D’Artagnan is left for dead after trying to save a young woman, Constance from being kidnapped. He is unaware that his quest will lead him to the heart of a real war where the future of France is at stake. 

In this kinetic and gritty take on Dumas’ classic swashbuckling novel, it brings a punchy style to its material without sacrificing any of the wit and panache you would expect from a Musketeers movie. 

*  *  *  *  *

Mae D’Artagnan yn cael ei adael i farw ar ôl ceisio achub merch ifanc, Constance,  rhag cael ei herwgipio. Nid yw’n ymwybodol o fel y bydd hyn yn ei arwain at galon rhyfel go iawn, lle mae dyfodol Ffrainc yn y fantol. 

Mae’r fersiwn hon o nofel ysgubol glasurol Dumas, yn dod ag arddull bachog i’r deunydd heb aberthu dim o’r ffraethineb a’r panache y byddech chi’n ei ddisgwyl gan ffilm Musketeers.