Close

The Super Mario Bros. Movie

The Super Mario Bros Movie

Director/Cyfarwyddwr: Aaron Horvath, Michael Jelenic/USA, Japan/2023/92mins/munud

A Brooklyn plumber named Mario travels through the Mushroom Kingdom with a princess named Peach and an anthropomorphic mushroom named Toad to find Mario’s brother, Luigi, and to save the world from a ruthless fire-breathing Koopa named Bowser.

Mae plymwr o Brooklyn o’r enw Mario yn teithio trwy’r Deyrnas Madarch gyda thywysoges o’r enw Peach a madarch anthropomorffig o’r enw Toad i ddod o hyd i frawd Mario, Luigi, ac i achub y byd rhag Koopa anadlu tân didostur o’r enw Bowser.