Close

The Royal Opera – Il Trovatore

The Royal Opera
IL TROVATORE

Passions run high as Manrico and the Count di Luna compete for the affections of Leonora. Little do they know, Manrico’s mother Azucena has been keeping a terrible secret for decades. Soon a curse from the past will rise up from the ashes with devastating implications for them all.

Starring Ludovic Tézier and Jamie Barton, Adele Thomas’s energetic staging sets Verdi’s tale in a Hieronymus Bosch-inspired universe of medieval superstition. Antonio Pappano conducts Verdi’s dramatic score, which features the famous ‘Anvil’ chorus.

Mae angerdd yn rhedeg yn uchel wrth i Manrico a’r Count di Luna gystadlu am serchiadau Leonora. Ychydig a wyddant bod mam Manrico, Azucena, wedi bod yn cadw cyfrinach ofnadwy ers degawdau. Cyn bo hir bydd melltith o’r gorffennol yn codi o’r lludw gyda goblygiadau dinistriol iddyn nhw i gyd.

Yn serennu Mae Ludovic Tézier a Jamie Barton, ac mae llwyfaniad egnïol Adele Thomas yn gosod stori Verdi mewn bydysawd o ofergoeliaeth ganoloesol wedi’i ysbrydoli gan Hieronymus Bosch. Antonio Pappano sy’n arwain sgôr ddramatig Verdi, hen gynnwys y corws enwog ‘Cores yr Einion’.