Close

The Royal Ballet – Don Quixote

Don Quixote, based on Miguel de Cervantes’ epic novel of the same name, regales the adventures of the eccentric nobleman Don Quixote and his faithful squire Sancho Panza, as they help to bring a vivacious young couple, Kitri and Basilio, together. 

This energetic 19th-century ballet is enlivened by Ludwig Minkus’ spirited score and is a wonderful showcase for the virtuosity of The Royal Ballet’s Principal dancers. 

Created for The Royal Ballet a decade ago, Carlos Acosta’s exuberant production featuring Tim Hatley’s characterful designs brings the heat and romance of Cervantes’ classic novel to life.

* * * * *

Mae Don Quixote, sy’n seiliedig ar nofel epig Miguel de Cervantes o’r un enw, yn adrodd anturiaethau’r uchelwr ecsentrig Don Quixote a’i sgweier ffyddlon Sancho Panza, wrth iddynt helpu i ddod â chwpl ifanc bywiog, Kitri a Basilio, ynghyd.

Mae’r bale egnïol hwn o’r 19eg ganrif yn cael ei fywiogi gan sgôr fywiog Ludwig Minkus ac mae’n gyfle gwych i arddangos rhinweddau Prif ddawnswyr y Bale Brenhinol.

Wedi’i greu ar gyfer The Royal Ballet ddegawd yn ôl, mae cynhyrchiad afieithus Carlos Acosta sy’n cynnwys dyluniadau llawn cymeriad Tim Hatley yn dod â gwres a rhamant nofel glasurol Cervantes yn fyw.