Close

THE NEW BOY

THE NEW BOY (12A)

Director: Warwick Thornton/2023/Australia/96mins  

Cate Blanchett stars in this story of spiritual struggle between a renegade nun and a talented Aboriginal orphan. 

Set in the 1940s, it shows the culture clash and striking conflicts of faith where European rules and spiritual concepts collide with those of the original Australians. 

An unusual film that invites us to consider where we find mysticism in our lives.

Cyfawwyddwr: Warwick Thornton/2023/Australia/96munud

Cate Blanchett sy’n serennu yn y stori hon am frwydr ysbrydol rhwng lleian anarferol a phlentyn amddifad dawnus Aborigini. 

Wedi’i gosod yn y 1940au, mae’n dangos gwrthdaro diwylliannol a gwrthdaro ffydd trawiadol lle mae rheolau Ewropeaidd a chysyniadau ysbrydol yn gwrthgyferbynnu â rhai’r Awstraliaid gwreiddiol. 

Ffilm anarferol sy’n ein gwahodd i ystyried ble rydym yn dod o hyd i gyfriniaeth yn ein bywydau.

Events

April 19, 2024
2:00 pm
April 20, 2024
7:30 pm
April 22, 2024
11:00 am